Tilmelding til Danish 2019 sker via Sporti.dk.

Vi har valgt at bruge Sporti.dk i 2019 da det giver både deltagere og os nogle fordele.

Man tilmelder sig og betaler online. Betalingen kan ske med Dankort, kreditkort eller mobilepay. Efter tilmelding er der en online deltagerliste hvor man kan se sin tilmelding og andre skytter der måtte være tilmeldt. Deltagerne er registreret med en emailadresse så vi kan komme i kontakt med deltagerne hurtigt og nemt.

Brug linket her for at tilmelde dig:

https://www.sporti.dk/event/activity.php?id=6032&view=info

Vi glædes os til at se jer 

 

Die Anmeldung zum Danish Open 2019 erfolgt über Sporti.dk.

Wir haben uns für die Nutzung von Sporti.dk im Jahr 2019 entschieden, da dies für beide Teilnehmer und uns einige Vorteile bietet.

Sie melden sich an und bezahlen online. Die Bezahlung kann per Dankort, Kreditkarte oder mobilepay erfolgen. Nach der Anmeldung gibt es eine Online-Anwesenheitsliste, in der Sie die Registrierung und andere möglicherweise angemeldete Schützen sehen können. Die Teilnehmer werden mit einer E-Mail-Adresse registriert, sodass wir schnell und einfach mit den Teilnehmern in Kontakt treten können.

Verwenden Sie den Link hier, um sich anzumelden:

https://www.sporti.dk/event/activity.php?id=6032&view=info

Wir freuen uns auf Sie!

 

Registration for Danish Open 2019 takes place via Sporti.dk.

We have chosen to use Sporti.dk in 2019 as it gives both participants and us some advantages.

You sign up and pay online. Payment can be made by Dankort, credit card or mobilepay. After signing up, there is an online attendance list where you can see their registration and other shooters who may be enrolled. Participants are registered with an email address so we can get in touch with the participants quickly and easily.

Use the link here to sign up:

https://www.sporti.dk/event/activity.php?id=6032&view=info

We are looking forward to seeing you