Spørgsmål / Fragen / Questions

 

Spørgsmål vedrørende Danish Open 2020 bedes rettet til

Fragen gegen Danish Open 2020 werden angesprochen

Question and queries concerning Danish 2020 must be adressed to

 

Mr. Peder Nielsen

Tlf/Ph: +45 2074 5866

Email: pederni@pc.dk